Het team

Elke orthodontist in ons team heeft de wettelijk erkende titel van tandarts-specialist in de orthodontie. Na de 9-jarige universitaire opleiding volgden we extra opleidingen in linguale orthodontie(apparatuur aan de binnenkant van de tanden).

We zijn lid van verschillende beroepsorganisaties:

  • BBNO - Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten
  • EOS - Europeon Orthodontic Society
  • WFO - World Federation of Orthodontics

Voor elke patiënt wordt een individueel behandelingsplan opgesteld. Elke orthodontist behandelt zijn eigen patiënten, met uitzondering van spoed eisende behandelingen, deze behandelen we zo snel mogelijk.

Je bent vrij te kiezen door welke specialist je behandeld wil worden.

Wim Laureys

  • licentiaat in de tandheelkunde - U.Gent, 1993
  • Specialist in de Orthodontie - U.Gent, 1997
  • Deeltijds medewerker afdeling Orthodontie - UZ Gent, sinds 1997
  • Opleiding linguale orthodontie - Köhln Duitsland, 2007
  • Erkend Stagemeester voor de Univ.Gent en Univ.Leuven.
  • Doctor in de Gezondheidswetenschappen (thesis)

Virginie Geerinckx

  • Licentiaat tandheelkunde - UCL, 1996
  • Specialist in de orthodontie - UCL, 2002
  • Opleiding linguale orthodontie - Parijs, 2008
  • 2-jarige Master after Master linguale orthodontie - VUB, 2010-2012

Martine Laureys-Lootens.

  • Tandarts assistente
  • Administratie

Yo Dexters

  • Tandarts assistente